Gmina Knyszyn sprzeciwia się wariantowi 11 planowanej północnej obwodnicy kolejowej Białegostoku. Na sesji rady miejskiej radni przyjęli stanowisko w tej sprawie. To kolejny głos sprzeciwu wobec wariantów przebiegających przez Puszczę Knyszyńską.

Radni podkreślają, że wariant 11 jest najdłuższy, zlokalizowany już poza powiatem białostockim, i najsilniej ingeruje w obszary Natura 2000. Nie był też wariantem konsultowanym z gminą, a jego pomysłodawcami są mieszkańcy innej gminy. Jednocześnie radni popierają wariant przebiegający pod Trasą Generalską w Białymstoku – obecnie wariant 13. Wcześniej stanowisko w tej sprawie, o podobnym brzmieniu opublikował burmistrz Knyszyna.

W stanowisku przyjętym przez knyszyńskich radnych czytamy:

„Przebiegający przez Gminę Knyszyn 11 wariant przebiegu linii kolejowej jest najgorszy z możliwych i przedstawionych przez PKP PLK. Wariant określany jako „społeczny” opracowany przez Społeczny Komitet Na Rzecz Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże przebiega poza gminą Dobrzyniewo, nie był skonsultowany przez jego pomysłodawców z gminą Knyszyn. Jest wariantem najdłuższym, przecinającym na odcinku ponad 20 kilometrów Puszczę Knyszyńską. Generuje olbrzymie koszty społeczne i środowiskowe. W nieuzasadniony ekonomicznie sposób skrajnie oddala się od węzła głównego Białystok.”

Radni podkreślają również, że „Gmina Knyszyn w wyniku tej inwestycji zgodnie z wariantem 11 nie osiągnie żadnych korzyści, a tym bardziej jej mieszkańcy. Zahamuje rozwój Gminy jak i spowoduje spadek atrakcyjności nieruchomości, podział przestrzeni i problemy z dojazdem na pola. Ingeruje w gospodarstwa rolne o wysokim znaczeniu ekonomicznym. Uniemożliwi rozwój agroturystyki i zatrzyma możliwości rozwoju sektora usług turystycznych w gminie, które zaczynają pełnić coraz ważniejszą rolę.”

To kolejny głos sprzeciwu wobec puszczańskich wariantów. Wcześniej stanowisko w tej sprawie, przeciwko wariantom 11 i 12 przez Puszczę, zajęły organizacje ekologiczne. Drugim kontrowersyjnym wariantem jest wariant 12 zaproponowany przez burmistrza Wasilkowa. Ten również przecina Puszczę Knyszyńską.

Północna obwodnica kolejowa ma umożliwić swobodny przejazd pociągów przez Białystok między trasami Warszawa – Kuźnica i Białystok – Ełk bez potrzeby zmiany lokomotywy na stacji Białystok. Miała też służyć mieszkańcom aglomeracji białostockiej i gmin powiatu białostockiego, poprzez lokalizację przystanków kolejowych, co pomogłoby wzmocnić system komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Białegostoku, gmin Dobrzyniewo Duże i Wasilków, rozładowując korki na drogach dojazdowych do miasta. Jednak dotychczasowe warianty przebiegające blisko miasta nie spotkały się ze zgodą podmiejskich gmin. W przypadku wariantu 11 i 12, nie będą one spełniały postawionych przez obwodnicy założeń, poprzez swoje znaczne oddalenie od Białegostoku i przebiega przez obszary leśne, cenne przyrodniczo i słabo zaludnione.

Przeczytaj pełne stanowisko radnych z gminy Knyszyn.

Roześlij dalej!