PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrała do dalszych analiz trzy warianty korytarzy kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku. Oznacza to odrzucenie wariantu 11, który był najgorszym wariantem dla przyrody, ingerując w samo serce zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej, a jednocześnie budził sprzeciw mieszkańców i władz gminy Knyszyn. To pierwsza bardzo dobra wiadomość dla Puszczy.

Odrzucony wariant 11 byłby wariantem najdłuższym, przecinającym planowane rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000 chronione dyrektywą siedliskową i ptasią, co wiązałoby się z wycinką lasu na ponad dwudziestokilometrowym odcinku jak i ze stworzeniem kolejnej bariery, fragmentującej w znacznym stopniu cenne przyrodniczo obszary, gdzie znajdują się strefy ochrony rzadkich ptaków, takich jak bielika i orlika krzykliwego oraz miejsca występowania innych chronionych gatunków. Stąd spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem przyrodników i organizacji ekologicznych. Wariant ten nie był propozycją zgłoszoną przez PKP PLK, ale przez społeczny komitet z gminy Dobrzyniewo. Władze i mieszkańcy gminy Knyszyn od samego początku wyrażali swój sprzeciw wobec wariantu, który nie został skonsultowany z nimi przez pomysłodawców z komitetu. Jednocześnie wariant 11 nie spełniał założeń związanych z wykorzystaniem nowej infrastruktury kolejowej do stworzenia kolei aglomeracyjnej, która połączyłaby coraz mocniej zurbanizowane i zabudowywane obszary powiatu białostockiego położone na północ od Białegostoku. Nie bez znaczenia był również problem z pozyskaniem wsparcia finansowego ze środków unijnych na realizację zadania w związku z negatywnym oddziaływaniem inwestycji na środowisko na prawie całym odcinku korytarza 11.

Teraz do dalszych analiz trafią trzy warianty. 12, tzw. wariant burmistrza Wasilkowa, który nie jest dobrym rozwiązaniem dla przyrody Puszczy Knyszyńskiej i któremu sprzeciwiła się również koalicja 15 organizacji przyrodniczych i ekologicznych. Ten wariant, krótszy od 11, również ingeruje w tereny puszczańskie.

Drugi z wybranych wariantów ma numer 6 i ma przebiegać na części swojego przebiegu równolegle wzdłuż planowanej trasy ekspresowej S19 obwodnica Wasilkowa – Dobrzyniewo Duże. 13 wariant, najkrótszy, wzdłuż tzw. trasy generalskiej na północnej krawędzi Białegostoku jest korytarzem, który z racji techniki budowy – w tunelu – i długości wydaje się być najbardziej optymalnym ze względów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru przebiegu obwodnicy PKP PLK ma ogłosić w drugim kwartale 2022 roku.

Jednocześnie eksperci z zakresu kolejnictwa w swoim stanowisku z początku grudnia br., nie tylko poparli sprzeciw organizacji ekologicznych wobec wariantów 11 i 12, ale i wskazali na fakt, że istnieje alternatywne rozwiązanie wobec obwodnicy kolejowej poprzez wykorzystanie już istniejącej infrastruktury. Jak czytamy w opinii Fundacji ProKolej: „Elementem dedykowanym dla pociągów obsługujących korytarz międzynarodowy, łączący docelowo Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię jest bowiem leżąca na terenach kolejowych łącznica nr 516, łącząca posterunek odgałęźny Turczyn (leżący na linii nr 6) ze stacją Białystok Starosielce (na linii nr 38). Przywrócenie przejezdności tego niespełna dwukilometrowego odcinka pozwala nie tylko skrócić drogę i czas przejazdu, ale odciążyć główną stację w Białymstoku i wyprowadzić ruch towarowy poza miasto.”

Roześlij dalej!