Piąte spotkanie z cyklu #KursNaKnyszyńską odbędzie się w ramach Światowego Dnia Ptaków Wędrownych, w obchodach którego uczestniczy Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego. W czasie spotkania prowadzonego przez pracownika parku, Adama Sacharewicza, poznamy ptaki Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i weźmiemy udział w „Ptakoliczeniu” – wydarzeniu którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Maj jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku. Wciąż słyszymy śpiew ptaków, wiele z nich jest zajętych opieką nad pisklętami. W czasie spotkania na które zapraszamy będą opowieści o ptakach występujących na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, nauczymy się je rozpoznawać poznamy ich zwyczaje i spróbujemy policzyć na trasie specjalnego spaceru.

Spacer zakończymy ogniskiem. Prowiant i dojazd na miejsce spaceru we własnym zakresie.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką dorosłych.

Liczba miejsc ograniczona – 35 osób. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z imieniem i nazwiskiem wszystkich zgłaszanych osób na email przyroda@pkpk.pl Osoby, które zostaną zapisane na spacer otrzymają dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki.

Nie odpowiadamy za szkody osobowe uczestników wydarzenia.

Roześlij dalej!