„Trudno jest dzisiaj odtworzyć pełną historię KTR. Wiele dokumentów trudno jest odnaleźć, wielu też znamienitych członków Towarzystwa nie żyje. Dlatego przedstawiona poniżej historia działalności KTR będzie niepełna, ale może stanowić przyczynek do dalszych badań tej ważnej w knyszyńskim środowisku organizacji” – możemy przeczytać w artykule Sławomira Radeckiego. KTR obchodził niedawno swoją kolejną rocznicę i przypominamy fragmenty artykułu poświęconego historii tego stowarzyszenia.

„Według kilku relacji pomysłodawczynią powstania towarzystwa regionalnego w Knyszynie była Elżbieta Daniszewska. Swój pomysł przedstawiła na jednej z sesji ówczesnej Gminnej Rady Narodowej w Knyszynie. Władze zaakceptowały pomysł powołania towarzystwa regionalnego, a jego działalność wpisały w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Dodatkowa działalność M-GOK dawała gwarancję na uzyskanie z województwa pieniędzy na wybudowanie nowego budynku ośrodka kultury.
10 listopada 1982 roku zebrał się komitet założycielski. Wkrótce do Knyszyna przyjechała Renata Albowicz opiekująca się towarzystwami regionalnymi na terenie ówczesnego województwa białostockiego. Zasugerowała kilka przedsięwzięć oraz przywiozła ze sobą przykładowe statuty. 18 listopada 1982 r. odbyło się Walne Zgromadzenie założycieli podczas którego uchwalono statut stowarzyszenia. Również tego dnia 19 osób złożyło deklaracje członkowskie. Początkowo liczba członków była niezmienna, ale kilka lat później można było zaobserwować znaczny rozrost KTR. W najlepszym okresie liczba członków wynosiła około 50 osób.

17 stycznia 1983 roku Waldemar Dobrzyniewicz, naczelnik miasta i gminy Knyszyn zarejestrował i zatwierdził statut Towarzystwa.

Pierwszym prezesem Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego została wybrana Cecylia Piasecka. W skład zarządu weszli wówczas: Marek Kloza, Teresa Kolek, Elżbieta Daniszewska, Wiesław Zajkowski i Tomasz Krawczuk. 13 lipca 1983 roku skład zarządu powiększył się o Henrykę Gołębiewską. 15 stycznia 1985 wiceprezesem KTR został znany historyk Józef Maroszek.

Skład zarządu początkowo zmieniał się dość często. Na miejsce Teresy Kolek przybył Jan Kobeszko.
Pierwsza kadencja Towarzystwa skupiła się na działalności naukowo badawczej, której inicjatorem był Józef Maroszek, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku), który zaangażował do pracy w towarzystwie kilku swoich kolegów z UW. Ich inicjatywą, która nigdy nie została zrealizowana przez KTR, była chęć wydania „Księgi miejskiej miasta Knyszyna z lat 1553-1580”.

Ważną działalnością towarzystwa było prowadzenie prac naukowo-badawczych w latach 1983 i 1984. KTR współuczestniczyło w ekspedycji archeologicznej w Wodziłówce i Knyszynie. Dodatkowo członkowie Towarzystwa organizowali odczyty, spotkania z naukowcami, którzy mówili o historii Knyszyna. Do Knyszyna przyjeżdżały znakomite postacie: prof. Stanisław Alexandrowicz, dr Józef Maroszek, Antoni Oleksicki, Jan Leończuk. Owe spotkania nazwano „czwartkami knyszyńskimi”. W owym czasie promowano Knyszyn na zewnątrz. Telewizja polska nakręciła film do magazynu historycznego „Skarbiec” (można go obejrzeć na stronie internetowej dotyczącej Knyszyna). Knyszyn, a raczej jego historię aktywnie propagował dr Józef Maroszek m.in. poświęcając Knyszynowi wiele cennych prac naukowych”.

Sławomir Radecki, knyszyn.pl

Cały artykuł znajdziecie tutaj.

Roześlij dalej!