Młodsza siostra Puszczy Białowieskiej

Puszcza Knyszyńska

Puszcza Knyszyńska jest jednym z największych zwartych obszarów leśnych w Polsce. Położona na wschodzie Polski, jest naturalnym łącznikiem między Puszczą Białowieską a Puszczą Augustowską. Dziś Puszcza Knyszyńska jest nazwą używaną dla całości kompleksu leśnego, ale dawniej poszczególne jej części funkcjonowały pod różnymi nazwami. Obecną nazwę zawdzięcza Knyszynowi, miastu, położonemu na jej północno-zachodnim skraju, gdzie ostatnie lata swojego życia spędził ostatni z Jagiellonów, król Zygmunt II August.

Ta strona jest poświęcona Puszczy Knyszyńskiej. Jej przyrodzie, historii i mieszkańcom puszczańskich miejscowości. Jej celem jest popularyzacja tego niezwykłego miejsca. A impulsem do jej stworzenia stały się plany budowy obwodnicy kolejowej Białegostoku przez zachodnią część Puszczy Knyszyńskiej, która zagraża unikalnej przyrodzie tego niezwykłego lasu.